ZH-AS 声光电条件反射箱

ZH-AS型声光电条件反射系统是定量测定动物行为学改变,属于经典的联合型学习条件反射,动物通过学习能回避有害的刺激。底部为不锈钢栅,使用电流加非条件刺激,电击动物足底。顶部配置有噪声发生器和LED灯,用来产生条件刺激。,该实验可以作为条件反射等实验的辅助或预筛选实验,产品特点

ZH-AS型声光电条件反射系统是定量测定动物行为学改变,属于经典的联合型学习条件反射,动物通过学习能回避有害的刺激。底部为不锈钢栅,使用电流加非条件刺激,电击动物足底。顶部配置有噪声发生器和LED灯,用来产生条件刺激.

该实验可以作为条件反射等实验的辅助或预筛选实验,产品特点                                                                                                

1、标准化工业设计,全铝拉丝电器机箱,铝合金箱体,方便使用

2、先进的电刺方式,电流控制精准,无盲区,用户可放心使用

3、采用触摸屏控制,用户界面简单、大方、便捷,

1508298922487808.jpg